12e Nationale Sluizendag:
Waterloopbos - Marknesse (Noordoostpolder) Woensdag 3 oktober 2018

De HSSN nodigt u uit voor de 12e Nationale Sluizendag op woensdag 3 oktober 2018 te Marknesse. De dag wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten.

Locatie is Dyntes Techpark naast het Waterloopbos bij Marknesse, Voorsterweg 28, 8316 PT Marknesse.
In dit bos ligt het voormalig Waterloopkundig Laboratorium, inmiddels rijksmonument, dat door eigenaar Natuurmonumenten gefaseerd wordt gerestaureerd, waaronder het ingenieuze stuwenstelsel.

De eerste gerestaureerde stuw won de HSSN-Sluizenprijs 2017.

 

Bekijk hier de vijf aanmeldingen voor de sluizenrestauratieprijs en de winnaar

 

Programma

10.00

Inloopenregistratiedeelnemers

10.30 Welkom. Jan Akkerman, Gebieds­ manager Flevoland Natuurmonumenten
10.35

Opening. Ronald van den Berg, voorzitter HSSN, tevens dagvoorzitter

10.45

Natuurmonumentenencultureel erfgoed. Teo Wams, directeur Natuur­ monumenten

11.00

Handreiking ruimtelijke kwaliteit van kanalen, Rijkswaterstaat

11.30

Inzet van studenten Deltion College Zwolle bij de restauratie van de Sluis Westerveld bij Zwolle. Dirk­Jan Stamans, projectleider Waterschap Drents­Overijsselse Delta

12.00

Sluizenrestauratieprijs. Nominaties door Peter Nijhof, juryvoorzitter, uitreiking door directeur Natuurmonumenten

12.45

Lunchbuffet. `Polder puur’ met natuurlijke ingrediënten uit de polder

14.00

Waterloopkundig Laboratorium en Waterloopbos. Introductie op de rondwandeling: historie, huidige situatie, ambities, Wineke Allersma, adviseur cultureel erfgoed Natuurmonumenten

14.30 Rondleiding in groepen. Onder leiding van deskundige oud­medewerkers Waterloopkundig Laboratorium, incl. bezoek aan het nieuwe landartmonument Deltawerk//, opening 27 september 2018
16.00

Afsluiting met drankje in Dyntes Tech Park

17.00 Einde programma
Aanmelden

U kunt zich opgeven voor deelname vóór 25 september, door overmaking van € 30,- op
NL21INGB 0005 1128 03 t.n.v. Stichting HSSN

Voor ligging en routebeschrijving: natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/waterloopbos; er is ruime/gratis parkeergelegenheid

Per bus bereikbaar via Lijn 71 Connexion, CS Zwolle, uitstappen halte Marknesse-Voorsterweg, op 10 min. loopafstand

 

De Nationale Sluizendag 2018 wordt mede mogelijk gemaakt door: