14e Nationale Sluizendag: Middelburg
vrijdag 30 september 2022

De HSSN nodigt u uit voor de 14de Nationale Sluizendag op 30 september te Middelburg. De dag wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het Waterschap Scheldestromen. Waterschap Scheldestromen won met de Beaufortsluis in 2019 de HSSN-prijs.

Locatie is het waterschapskantoor aan de Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg
Aanmelden voor de Sluizendag kan via info@sluizenenstuwen.nl. Kosten voor deelname bedraagt EUR 35,-

Programma

9.45 Inloop en registratie van de deelnemers
10.15 Welkom door dagvoorzitter en door Toine Poppelaars, dijkgraaf
10.30 Cultuurhistorie bij Scheldestromen ‘De reis langs Zeeuwse wateren’
door: Dijkgraaf Poppelaars en Raymond Derksen
10.50 Restauratie Beaufortsluis
door: Rutger Polderman
11.10 Pauze
11.30 Naoorlogse geschiedenis van Walcheren met Kanaal door Walcheren als basis. Ter inleiding op middagexcursie.
door: Adrie de Kraker
11.55 Uitreiking HSSN-prijs 2022
12.25 Lunch
13.30 Excursie langs Zeeuws watererfgoed, vertrek bussen
16.00 Borrel waterschapskantoor Middelburg
17.15 Einde

 

De Nationale Sluizendag 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door: Waterschap Scheldestromen