Huidige activiteiten

De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft als doel om de historische sluizen stuwen onder aandacht van het publiek te brengen. Ook zet zij zich in voor het behoud van deze waterbouwkundige objecten.

Belangrijke activiteiten waren:

Momenteel is het bestuur vooral bezig met het vullen van de database. Hierbij kunnen we hulp van derden goed gebruiken. Mocht u interesse hebben, neem contact op met de secretaris (HSSN@kliksafe.nl).

Jaarverslagen

Voor activiteiten in voorgaande jaren verwijzen we graag naar de jaarverslagen: