Doelstelling

De hoofddoelstelling van de stichting HSSN is het in stand houden van cultuurhistorisch waardevolle sluis- en stuwobjecten in Nederland. Zij realiseert dat met een palet aan activiteiten en middelen.

Om deze hoofddoelstelling te kunnen verwezenlijken richt de HSSN zich op de volgende werkzaamheden:

De activiteiten van de stichting HSSN vinden plaats op basis van de in de in 2007 vastgestelde statuten. De samenstelling van het bestuur en de wijze waarop wordt gewerkt is hiervan afgeleid.