Steun de HSSN

Zonder financiële ondersteuning van sponsoren en bijdragen in natura, zou het bestaan van de HSSN niet mogelijk zijn en zouden bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende studiedagen niet georganiseerd kunnen worden. Samen met de HSSN wordt op deze wijze bijgedragen aan het behoud van onze cultuurhistorische sluis- en stuw objecten.

Een groot aantal sponsoren ondersteunt het werk van de HSSN, financieel of in natura. Sommige van hen al sinds de oprichting. Dankzij hun steun kan bijvoorbeeld de Nationale Sluizendag georganiseerd worden en zijn activiteiten opgezet ten behoeve van het bouwen van een nieuwe website voor de Sluizenstichting en het vullen van een daaraan gekoppelde databank met gegevens over de sluizen en stuwen in Nederland.

ANBI erkend

De HSSN is een door de belastingdienst erkende Culturele ANBI-instelling.
Rekeningnummer HSSN: NL21 INGB 0005 1128 03


Sponsoren

Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen BV www.vanheesgroep.nl
Bouwkundig Adviesbureau Luteijn www.bouwkundigadviesbureauluteijn.nl
Wetterskip Fryslân  www.wetterskipfryslan.nl
Natubouw www.natubouw.nl
De Smidse www.ijzerenvuur.com
Tauw, Advies-  en ingenieursbureau  www.tauw.nl

 


Sponsoren van de Nationale Sluizendag

De Nationale sluizendagen (studiedagen) zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende bedrijven, instellingen en organisaties.

Jaar

Plaats

 

Bedrijf of organisatie

2005 Arnhem   Nieuwpoort Beheer BV, Gouda
2007 Gouda  

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam
Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden
Machine fabriek De Gouwe, Gouda
BAT, Bureau Aangepaste Technologie, Sittard

2009 Gorinchem   Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Stowa, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Amersfoort
Gemeente Gorinchem
2010 Tiel   Waterschap Rivierenland, Tiel
2011 Vlissingen   Gemeente Vlissingen
2012 Hoofddorp   Gemeente Hoofddorp
2013 Slochteren   IV-Groep BV, Barendrecht
Stowa, Amersfoort
Waterschap Hunze en Aa's, Veendam
2014 Herwijnen   Provincie Gelderland
2015 Gorinchem   Gemeente Gorinchem

B. van Hees en Zonen, Nieuwegein
Bouwkundig Adviesbureau Luteijn, Kapelle

2016 Lemmer   Woudagemaal

Wetterskip Fryslân
B. van Hees en Zonen, Nieuwegein
Bouwkundig Adviesbureau Luteijn, Kapelle