Steun de HSSN

Een groot aantal sponsoren ondersteunt het werk van de HSSN, financieel of in natura, sommigen al sinds de oprichting. Zonder deze ondersteuning zou het bestaan van de HSSN niet mogelijk zijn en zouden de jaarlijks terugkerende studiedagen, de Nationale Sluizendagen, niet georganiseerd kunnen worden. Ook het opzetten van activiteiten ten behoeve van het bouwen van een nieuwe website voor de Sluizenstichting en het vullen van een daaraan gekoppelde databank met gegevens over de sluizen en stuwen in Nederland wordt mogelijk dank zij deze ondersteuning.
Samen met de HSSN wordt op deze wijze bijgedragen aan het behoud van onze cultuurhistorische sluis- en stuw objecten
.

Een groot aantal sponsoren ondersteunt het werk van de HSSN, financieel of in natura. Sommige van hen al sinds de oprichting. Dankzij hun steun kan bijvoorbeeld de Nationale Sluizendag georganiseerd worden en zijn activiteiten opgezet ten behoeve van het bouwen van een nieuwe website voor de Sluizenstichting en het vullen van een daaraan gekoppelde databank met gegevens over de sluizen en stuwen in Nederland.

ANBI erkend

De HSSN is een door de belastingdienst erkende Culturele ANBI-instelling.
Rekeningnummer HSSN: NL21 INGB 0005 1128 03
Januari 2020
Sponsoren

 

 

Heijmans Woningbouw  BV

www.heijmans.nl

Bergwater Interim Management BV

www.bergwater.eu

Tak Architecten

www.takarchitecten.nl

Royal Haskoning DHV Nederland BV

www.royalhaskoningdhv.com

G. van der Ven, Aannemingsbedrijf

www.vanderven.nl

Polderman   Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies BV

www.bureaupolderman.nl

TEBEZO Waterbouw en Nautische Dienstverlening

www.tebezo.nl

Smederij Frits Kramer

www.smedrijfritskramer.nl

Aannemingsbedrijf  Nico de Bont BV

www.nicodebont.nl

PTR Engeneering

www.ptr-pe.nl

Aannemersbedrijf B. van Hees en Zonen BV

www.vanheesgroep.nl

Technisch Adviesbureau Sliedrecht (TAS)

www.tas-bv.nl 

Spie Nederland

www.spie-nl.com

De Boer en de Groot

www.deboerendegroot.nl

Bureau Aangepaste Technologie BAT, Sittard

www.BATSittard.nl

Bouwkundig Adviesbureau Luteijn

www.bouwkundigadviesbureauluteijn.nl

Natubouw

www.natubouw.nl

De Smidse

www.ijzerenvuur.com

Tauw, Advies-  en ingenieursbureau 

www.tauw.nl

Hollandia Services BV hollandia.biz

 


Sponsoren van de Nationale Sluizendag

De Nationale sluizendagen (studiedagen) zijn de afgelopen 10 jaar mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende bedrijven, instellingen en organisaties.

Jaar

Plaats

 

Bedrijf of organisatie

2009 Gorinchem   Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Stowa, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, Amersfoort
Gemeente Gorinchem
2010 Tiel   Waterschap Rivierenland, Tiel
2011 Vlissingen   Gemeente Vlissingen
2012 Hoofddorp   Gemeente Hoofddorp
2013 Slochteren   IV-Groep BV, Barendrecht
Stowa, Amersfoort
Waterschap Hunze en Aa's, Veendam
2014 Herwijnen   Provincie Gelderland
2015 Gorinchem   Gemeente Gorinchem

B. van Hees en Zonen, Nieuwegein
Bouwkundig Adviesbureau Luteijn, Kapelle

2016 Lemmer   Woudagemaal

Wetterskip Fryslân
B. van Hees en Zonen, Nieuwegein
Bouwkundig Adviesbureau Luteijn, Kapelle

2017 Willemstad   Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, Provincie Noord Brabant/Waterpoort, Gemeente Moerdijk, Gemeente Steenbergen
2018 Marknesse  

Vereniging Natuurmonumenten ‘s-Graveland

2019 Heusden   Waterschap AA en Maas
2022 Middelburg   Waterschap Scheldestromen