Samenvatting beleidsplan 2013-2018

Nederland leeft met water. In de loop der eeuwen is het waterbeheer steeds meer verfijnd en geoptimaliseerd. De vele sluizen en stuwen in ons land geven een goed beeld van de waterbeheersing, inclusief de daartoe noodzakelijke (civiel-)technische aanpassingen en ontwikkelingen. Sluizen en stuwen vormen daarmee een belangrijke factor van onze waterhuishoudkundige geschiedenis. Het zijn bovendien schitterende iconen in ons laagland. Onze historische sluizen en stuwen zijn het niet alleen waard om te herstellen en te behouden, maar ook om dit erfgoed optimaal en op moderne wijze te benutten.

In de praktijk blijkt echter de kennis over de waterwerken allerminst vanzelfsprekend. Dat besef vormde destijds de kiem voor de Groep Geschiedenis van de Bouwtechniek van de TU Delft om de noodzakelijke kennis over sluizen en stuwen te bundelen en meer focus te geven. Het doel daarbij was aanvankelijk om restauratie-initiatieven beter te faciliteren. Samen met de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) werd het initiatief genomen tot oprichting van een stichting voor de monumentale waardering en de instandhouding van historische sluizen en stuwen in Nederland: per 2006 was de Stichting Historische Sluizen & Stuwen Nederland (HSSN) een feit. Inmiddels –elf jaar nadien- ligt de Stichting HSSN goed op koers en groeide de taakstelling geleidelijk breder uit met meer interne samenhang tussen acties en activiteiten. Inmiddels zijn tal van werkzaamheden op het terrein van behoud, gebruik en inpassing van vele monumentale sluizen en stuwen succesvol tot uitvoering gebracht.

Het werk is echter nog niet voltooid: met het in 2013 opgestelde beleidsplan werden en worden nog steeds ontwikkelingen geactualiseerd en in een eigentijdse context geplaatst. Het plan bood tevens een handreiking voor de verdere uitbouw van de stichting voor de periode 2013-2018. Acties zijn ondernomen om dit beleidsplan in 2018 te actualiseren en een doorkijk te geven voor een volgende vijf jaar.

Beleidsplan in ontwikkeling

Het beleidsplan 2023-2028 is in ontwikkeling en wordt gepubliceerd zodra deze is afgerond.
Download hier het huidge beleidsplan.