HSSN Sluizenprijs

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland (HSSN) zet zich in voor behoud van het cultureel erfgoed van onze sluizen en stuwen. Zij werkt actief mee aan de restauratie en het functieherstel van historisch waardevolle sluizen en stuwen. Sluizen en stuwen hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de fysieke wording van ons land. Daarmee zijn zij een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed en waard om behouden te blijven.

Om deze doelstelling te onderstrepen reikt de HSSN jaarlijks een prijs uit aan de meest waardevol gerestaureerde sluizen of stuwen in de afgelopen periode. Deze prijzen, die sinds 2010 op elke Nationale Sluizendag worden uitgereikt, bestaan uit een bronzen sculptuur van een sluisdeur en een oorkonde.
Heeft u meegewerkt aan de restauratie van een sluis of stuw en bent u van mening dat deze restauratie op een waardevolle wijze is uitgevoerd, of kent u op een andere manier een gerestaureerde sluis of stuw die voor een prijs in aanmerking komt? Stuur dan het aanmeldingsformulier in en ding mee naar de HSSN-prijs! Reeds in voorgaande jaren ingezonden objecten komen niet in aanmerking voor een tweede beoordeling.

 

 

De jury is samengesteld uit voorzitter drs. Peter Nijhof (deskundige industrieel erfgoed), secretaris ir. Jan Arends (TU Delft, deskundige historische sluizen en stuwen), Piet Drop, (projectleider en restauratiedeskundige Clafis), Frank Druijff (adviseur cultuurhistorie TAUW), Hendrik-Jan Cassee (restauratiedeskundige Nebest), ing. Gerard Troost (RCE, specialist historische waterbouwkundige werken) en ing. Rutger Polderman (bouwhistoricus en restauratieadviseur Bureau Polderman).

Zij beoordeelt de inzendingen op de volgende aspecten:

Klik hier voor de uitnodigingsbrief en hier voor het aanmeldingsformulier.

 

Voorafgaande winnaars van de Sluizenprijs  zijn:

2022
1e prijs: Stuwtjes Frankenhofmolen, Vaals
2e prijs: SSassluis, Enkhuizen
3e prijs: Keenesluis, Standdaarbuiten
2019
1e prijs: Beaufortsluis bij Walsoorden
2e prijs: Sluis Delden te Wiene
3e prijs: Sluis Leidschendam te Leidschendam
2018
1e prijs: Bovenlandschesluis, Waalwijk
2017
1e prijs: Romijn stuw Waterloopbos, Marknesse
2e prijs: Schutsluis Landgoed Elswout, Overveen
3e prijs: Duikersluis Schagen, Schagen
3e prijs: Stolwijker Schutsluis, Gouda
2016
1e prijs: Keersluis Wouda-gemaal, Lemmer
2e prijs: Schouwstraslûs en de Noordersluis in het Polderhoofdkanaal 
3e prijs: Stolwijker Schutsluis, Gouda
2015
1e prijs: Sluizen Fort Everdingen
2e prijs: Beurssluis, Schiedam
3e prijs: Het Bleiswijkse Verlaat, Bleiswijk
2014
1e prijs: Vurensche Sluisje, Gorinchem
2e prijs: Dokje van Perry, Vlissingen
3e prijs: Goejanverwellesluis, Hekendorp
2013
1e prijs: Inundatiesluizen Fort aan de Meerdijk, Asperen
2e prijs:  Boterdorpse Verlaat, Rotterdam
3e prijs: Wetsingerzijl in de Wetsingermaar, Groot-Wetsinge (Winsum)