Facebook pagina

Bezoek en like onze Facebook pagina.

Deventer schoolkinderen binden de strijd aan tegen het water

Prins Bernhardsluis Gemaal Ankersmit


Onder leiding van de Stamgroepleider Pulsar hebben de leerlingen van de basisschool de Kleine Planeet in Deventer de strijd aangebonden tegen het water. Met medewerking van de HSSN hebben de kinderen geleerd waarom er dijken zijn en als gevolg daarvan we in Nederland eerst sluizen en later gemalen zijn gaan bouwen. Als echte waterbouwers hebben ze in het kader van het thema ‘’De strijd tegen het Water’’ heuse dijkjes  aangelegd en ervaren dat er veel kennis nodig is om een sterke dijk te bouwen. En dit allemaal om droge voeten te houden. Dat water niet alleen als vijand maar ook als vriend moet worden gezien hebben de enthousiaste leerlingen uit groep zes, zeven en acht beleefd tijdens de excursie naar het Gemaal Ankersmit en de ernaast gelegen Prins Bernhard sluis. Het gemaal kan namelijk het overtollige water uit het Overijsselskanaal naar de Gelderse IJssel pompen maar ook water voor beregening en infiltratie voor de drinkwaterwinning via de Deventerhaven op het kanaal pompen. Met de schutsluis wordt voor de scheepvaart toegang verschaft tot de Deventer haven en een klein gedeelte van het Overijsselskanaal. Het thema is op school afgesloten met in groepsverband gemaakte  werkstukken. Uit de werkstukken is duidelijk af te leiden dat er veel is opgestoken in de zes weken dat ze met dit actuele thema bezig zijn geweest en dat er hard is gewerkt.

Twee willekeurige werkstukken

 

Historische Keenesluis gered op Nationale Sluizendag

Tijdens de Nationale Sluizendag is bekend gemaakt dat de Keenesluis voor een groot deel gerestaureerd wordt. Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant Noord stellen hiervoor geld beschikbaar. Hiermee gaat de Keenesluis een mooie toekomst tegemoet en wordt de kwaliteit van de omgeving vergroot. De Keenesluis is een unieke historische sluis die precies op de grens van Fijnaart en Standdaarbuiten staat.

 

Restauratie Keenesluis
De Keenesluis is 248 jaar oud, uniek erfgoed en vervallen. Deze sluis staat op een plek met een rijke historie en is omringd door mooie natuur. Met het geld dat nu door waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en Rabobank West-Brabant-Noord beschikbaar is gesteld worden de stenen en het ijzerwerk van de Keenesluis weer toekomstbestendig gemaakt. Ook het scheprad wordt gereconstrueerd. Oorspronkelijk draaide er een scheprad in de Keenesluis. Dit scheprad sloeg het water de polder uit. De gemeente Moerdijk heeft geld gereserveerd voor een picknickplek naast de Keenesluis.

 

Hulp gevraagd voor 100% restauratie
Stichting Beleef de Keenesluis zet zich samen met velen in om de Keenesluis volledig te restaureren. In het door Jan Arends opgestelde restauratieadvies is geadviseerd om de betonnen wand die in 1966 haaks op de sluismuren is geplaatst te verwijderen. Daarmee kunnen bootjes vanaf de Mark en Dintel weer door de Keenesluis varen. Stichting Beleef de Keenesluis roept mensen en organisaties op om ook bij te dragen aan de 100% restauratie: een doorvaarbare Keenesluis. Dat kan in de vorm van kennis, geld en materialen.
Wie de Keenesluis wil volgen kan de Facebook pagina ‘Vrienden van de Keenesluis’ liken, @keenesluis volgen op Twitter en Instagram en www.keenesluis.nl bezoeken.