Bestuurssamenstelling en werkwijze

Het bestuur bestaat uit zeven leden:

R. (Ronald) van den Berg (1ste voorzitter)
Drs. M. (Marjo) van Loon (2de voorzitter)
Ir. G.J. (Jan) Arends (1ste secretaris)
J. (Jaap) van Raaij (2de secretaris)
Mr. W.E.C. (Wim) van Boxmeer (1ste penningmeester)
Mr.ing. P.H.K. (Paul) Berends 
Drs. P. (Peter) Nijhof 
Ing. R. (Rutger) Polderman

Hierbij is de volgende taakverdeling is overeengekomen:

Voor de kernactiviteiten van de stichting is een schema opgesteld en zijn zogenoemde "trekkers" aangewezen. Dit schema is te bekijken door de volgende interne link te activeren (nog aanmaken).
Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs die de dagelijkse leiding zowel beleidsmatig als in technisch zin adviseren bij het uit oefenen van haar taken.

Alle werkzaamheden van de bestuursleden en adviseurs vinden plaats op vrijwillige en onbezoldigde basis.

Het dagelijks bestuur vergadert zes keer per jaar.