• nog niet

    nog niet


Vloeddijksluisterug


ALGEMEEN

Plaats
Nijbroek
Provincie
Gelderland
Status
In werkende staat
Monument
Gemeente
Stichtingsjaar
Onbekend
Waterweg
Oostelijke Middeldijkse Wetering/ Stroombreed
Beheerder
Waterschap Vallei en Veluwe
Ontwerper
Onbekend

TYPE

Hoofdtype
Stroomsluis
Subtype
Keersluis
Afsluitmiddel 1
Hefdeur
Materiaal 1
Hout
Materiaal 2
Onbekend

DOORGANGEN

Aantal
1
Vaar- /stroombreedte
2 [m]
Drempeldiepte NAP
1,500 [m]
Afsluitmiddel
Hefdeur
Kolk 1
Onbekend
Kolk 2
Onbekend

AFSLUITMIDDEL

Bewegingswerk
Windas met ketting en handspaken
Bijzonderheden

Het afsluitmiddel bestaat uit een uit eikenhout geconstrueerde enkelvoudige sluisdeur of valschut. De deur beweegt in de uitgespaarde sponningen van de houten staanders. De staanders zijn aan de bovenzijde voorzien van een juk. Het geheel is verankerd aan de uit natuursteen samengestelde duiker.


BEDIENING

Inrichting
Onbekend
Bediening
Onbekend
Mechanisme
Onbekend
Bijzonderheden

Houten windas met gaten voor handspaken.


BIJZONDERHEDEN

Tot 1370 had het Nijebroek, zoals het door dijken omgeven gebied heette een eigen afwatering op de Gelderse IJssel. Op de aangegeven locatie lagen oorspronkelijk twee identieke sluizen: één in de Oostelijke Middeldijkse Wetering en de andere in de Westelijke Middeldijkse Wetering. Beide weteringen monden hier uit in de Nijebroeker Voortgang of Stroombreed. De sluizen in de Vloeddijk keerden het Zuiderzeewater dat via de IJssel en deze watergang werd opgestuwd maar zorgden tevens voor een gereguleerde afvoer bij waterbezwaar in de polder.

Afgeleid van vergelijkbare door de monniken van het Klooster Monnikhuizen aangelegde sluizen in deze streek dateert de sluis in de Vloeddijk vermoedelijk uit eind vijftiende eeuw. Het is niet uitgesloten dat voor de peilbeheersing in de Nijebroekerpolder maar nog meer voor overstroming door opgestuwd Zuiderzeewater al vanaf de ontginning van het Nijebroek in 1328 hier een waterkerende constructie heeft gelegen.

Als gevolg van het in 1920 bij Wapenveld gebouwde stoomgemaal Powel Bakhuis is de functie van deze sluizen komen te vervallen. De sluis in de Westelijke Middeldijkse Wetering is bij de wegreconstructie in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geamoveerd.

In 1989 is de uit natuursteen elementen samengestelde duikersluis met eikenhouten valschut in de vloeddijk gerestaureerd.


BRONNEN

 Lubberts J, De sluis in de Vloeddijk te Nijbroek, Uitgave van de Oudheidkundige Kring Voorst


OP KAART