Bonenburgersluisterug


ALGEMEEN

Plaats
Heerde
Provincie
Gelderland
Status
Onbekend
Monument
Gemeente
Stichtingsjaar
1880
Waterweg
Apeldoornskanaal
Beheerder
Waterschap Vallei en Veluwe

TYPE

Hoofdtype
Schutsluis
Subtype
Kanaalsluis
Afsluitmiddel 1
Puntdeuren
Materiaal 1
Hout
Materiaal 2
Onbekend
Bijzonderheden

De schutsluis is in gebruik als stuw. Deze als klepstuw in gerichte stuw regelt het water in het boven pand van het kanaal dat ondermeer gevoed wordt met het gezuiverde riool water van RWZI


DOORGANGEN

Schutlengte
30 [m]
Vaar- /stroombreedte
6 [m]
Afsluitmiddel
Puntdeuren
Kolk 1
Onbekend
Kolk 2
Onbekend

AFSLUITMIDDEL

Bewegingswerk
Bootshaak op voorhar van de deur
Bijzonderheden

De stuwklep in het bovenhoofd van de buiten gebruik gestelde schutsluis vertegewoordigt een oneigelijke situatie die op termijn (2021) vervalt. Daarom wordt hier de originele situatie uit 1880 weergegeven.


BEDIENING

Inrichting
Onbekend
Bediening
Handbediend
Mechanisme
Lierwerk

BIJZONDERHEDEN

De Bonenburgersluis ligt in het Apeldoornskanaal. Het werd met particulier kapitaal aangelegd vanaf 1825. Op 13 april 1829 werd het kanaal geopend en kreeg de naam Griftkanaal. De toen houten sluis was 22 m lang en 4,30 m breed. In 1837 nam Rijkswaterstaat het beheer over in 1843 gevolgd door ook de eigendom van het kanaal. In 1997 droeg Rijkswaterstaat het kanaal met toebehoren over aan het waterschap Veluwe de voorloper van het tegenwoordige waterschap Vallei en Veluwe. De houten sluis werd in 1884 vervangen door een gemetselde sluis van 31,25 m lang en 6,20 m breed. De schutlengte werd 30 m en de wijdte 6 m, de minste drempeldiepte bedroeg KP -2,15 m. Op 29 april 2008 heeft het college van de gemeente Heerde de Bonenburgersluis, inclusief zeven lindebomen op de westelijke oever van het kanaal, op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Na het buitengebruik stellen van het kanaal zijn de houetn punt deuren verwijderd en wordt het waterpeil tot aan de restaurtie van de sluis werd de waterstand op het bovenpand van deze sluis geregeld met een elektro mechanisch aangedreven klepstuw. De klepstuw is in het bovenhoofd van de sluis aangebracht. In 2013 zijn plannen ontwikkeld om de sluis in oude staat terug te brengen en het waterpeil van het boven pand met een omleiding te regelen. Twee originele houten puntdeuren zijn voor het bovenhoofd onder water opgeslagen om later weer teruggeplaatst te kunnen worden.


BRONNEN

De geschiedenis van het kanaal is omschreven in het boekje "Het Apeldoornskanaal Monument van de plattelandsgeschiedenis van de Oost Veluwe (1800-1850)" geschreven door Jan Verder


OP KAART