Haveltersluis (Pastoorsluis)terug


ALGEMEEN

Plaats
Havelte
Provincie
Drenthe
Status
In werkende staat
Monument
Provincie
Waterweg
Drentsche Hoofdvaart
Beheerder
Provincie

TYPE

Hoofdtype
Schutsluis
Subtype
Kanaalsluis
Afsluitmiddel 1
Puntdeuren
Afsluitmiddel sub 1
Vlakke puntdeur
Materiaal 1
Hout
Materiaal 2
Onbekend

DOORGANGEN

Aantal
1
Schutlengte
27,5 [m]
Vaar- /stroombreedte
6 [m]
Drempeldiepte NAP
KP -2,00 [m]
Drempeldiepte KP
KP -2,00 [m]
Afsluitmiddel
Puntdeuren
Kolk 1
Geconstrueerde kolk Baksteen
Kolk 2
Onbekend

AFSLUITMIDDEL

Bewegingswerk
Bootshaak op voorhar van de deur
Bediening
Handbediend
Materiaal bediening
Staal

BEDIENING

Inrichting
N.V.T.
Bediening
Handbediend
Mechanisme
Windwerk

BIJZONDERHEDEN

De Pastoorsluis, ook bekend als Haveltersluis is gelegen in Havelte in de Drentsche Hoofdvaart. De Drentsche Hoofdvaart vormt het verbindingskanaal van het Meppelerdiep en de Reest in Meppel naar het Noord-Willemskanaal bij Assen en is gelegen in provincie Drenthe. Het kanaal is tussen 1767 en 1780 aangelegd als verbetering van de Smildervaart. De Smildervaart werd als grifte (vaart) gegraven voor de vervening van de Dieverder en Leggeler Smildervenen in 1612 in opdracht van een aantal Hollandse investeerders. De Smildervaart bleef echter een klein kanaaltje dat alleen geschikt was voor kleine turfschepen. Tussen 1678 en 1780 zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd die er toe hebben geleid dat het kanaal uiteindelijk tot Assen reikte. In het kanaal monden de Witte Wijk (de verbinding, via de Opsterlandse Compagnonsvaart, naar Appelscha), het Oranjekanaal, de Beilervaart en de Norgervaart uit. Het kanaal werd in de 19e eeuw gebruikt voor het vervoer van turf, passagiers, voedsel en alles wat de bevolking nodig had. Dit ging door tot ver in de 20e eeuw. Het werd ook gebruikt voor het vervoer van bouwmaterialen, suikerbieten, aardappelen, meel. De laatste 20 30 jaar van de 20ste eeuw is het gebruik verschoven naar de pleziervaart . Het kanaal vervult tevens een belangrijke afwateringsfunctie voor het hooggelegen middengedeelte van de provincie Drenthe. Door het aanzienlijke hoogte verschil was het nodig in de Drentsche hoofdvaart een groot aantal sluizen aan te brengen . Hiervan kennen we de volgende sluizen: de Venesluis, ten noorden van Geeuwenbrug de Haarsluis, ten zuiden van Geeuwenbrug de Dieversluis, bij Dieverbrug de Uffeltersluis, bij Uffelte de Pastoorsluis, bij Havelte (ook bekend als Haveltersluis) de Paradijssluis, 1 km ten noorden van Meppel In de loop van de tijd zijn de Halfwegensluis, de Witteltersluis en de Boschkampssluis vervallen. Het beheer van de sluis wordt verzorgd door de provincie Drenthe. Het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart ligt bij het waterschap "Drentsch-Overijsselse Delta".

OP KAART