Paradijssluis (in bewerking)terug


ALGEMEEN

Plaats
Meppel
Provincie
Drenthe
Status
In gebruik
Monument
Onbekend
Waterweg
Drentsche Hoofdvaart
Beheerder
Provincie

TYPE

Hoofdtype
Schutsluis
Subtype
Kanaalsluis
Afsluitmiddel 1
Puntdeuren
Materiaal 1
Hout
Materiaal 2
Onbekend

DOORGANGEN

Aantal
1
Schutlengte
26 m [m]
Vaar- /stroombreedte
6 m [m]
Afsluitmiddel
Puntdeuren
Kolk 1
Geconstrueerde kolk Baksteen
Kolk 2
Onbekend

AFSLUITMIDDEL

Bewegingswerk
Bootshaak op voorhar van de deur
Bediening
Handbediend

BEDIENING

Inrichting
N.V.T.
Bediening
Handbediend
Mechanisme
N.V.T.

BIJZONDERHEDEN

De Paradijssluis is gelegen in de gemeente Meppel en vormt een onderdeel van de Drentsche Hoofdvaart. De Drentsche Hoofdvaart vormt het verbindingskanaal van het Meppelerdiep / de Reest in Meppel naar het Noord-Willemskanaal bij Assen en is gelegen in provincie Drenthe. Het kanaal is tussen 1767 en 1780 aangelegd als verbetering van de Smildervaart. De Smildervaart werd als grifte (vaart) gegraven voor de vervening van de Dieverder en Leggeler Smildervenen in 1612 in opdracht van een aantal Hollandse investeerders. De Smildervaart bleef echter een klein kanaaltje dat alleen geschikt was voor kleine turfschepen. Tussen 1678 en 1780 zijn er verschillende aanpassingen doorgevoerd die er toe hebben geleid dat het kanaal uiteindelijk tot Assen reikte. In het kanaal monden de Witte Wijk (de verbinding, via de Opsterlandse Compagnonsvaart, naar Appelscha), het Oranjekanaal, de Beilervaart en de Norgervaart uit. Het kanaal werd in de 19e eeuw gebruikt voor het vervoer van turf, passagiers, voedsel en alles wat de bevolking nodig had. Dit ging door tot ver in de 20e eeuw. Het werd ook gebruikt voor het vervoer van bouwmaterialen, suikerbieten, aardappelen, meel. De laatste 20 30 jaar van de 20ste eeuw is het gebruik verschoven naar de pleziervaart. Het kanaal vervult tevens een belangrijke afwateringsfunctie voor het hooggelegen middengedeelte van de provincie Drenthe. Door het aanzienlijke hoogteverschil was het nodig in de Drentsche hoofdvaart een groot aantal (schut)sluizen aan te brengen . Hiervan behoren de volgende sluizen: de Venesluis, ten noorden van Geeuwenbrug; de Haarsluis, ten zuiden van Geeuwenbrug; de Dieversluis, bij Dieverbrug; de Uffeltersluis, bij Uffelte; de Pastoorsluis (Haveltersluis), bij Havelte; de Paradijssluis, 1 km ten noorden van Meppel. In de loop van de tijd zijn de Halfwegensluis, de Witteltersluis en de Boschkampssluis vervallen. Het beheer van de sluis wordt verzorgd door de provincie Drenthe. Het peilbeheer van de Drentsche Hoofdvaart ligt bij het waterschap "Drentsch Overijsselse Delta".

OP KAART